Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „OPOLSKA AKADEMIA KOMPETENCJI TIK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób, które mają wykształcenie maksymalnie średnie lub ukończyły 50 lat.

Każdy/a uczestnik/czka może wziąć udział jednym z dwóch szkoleń:

  • komputerowym ICT lub
  • komputerowym IT

Projekt obejmie przeszkolenie 390 osób dorosłych (231 kobiet i 159 mężczyzn) w terminie do 30.11.2018 r.

Uzyskanie kwalifikacji zostanie potwierdzone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu przez uprawnioną do tego instytucję.

Wartość projektu

Wartość projektu – 1 835 508,00 zł

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej –  1 651 957,20 zł