Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie!

Jeśli jesteś zainteresowany/-a podniesieniem swoich kompetencji zapoznaj się z naszą propozycją szkoleń komputerowych. Wybierz szkolenie, które Cię interesuje!

Szkolenia zostały podzielone na 2 kategorie:

 • Szkolenia komputerowe – Rozpoczynasz przygodę z komputerem? Szukasz pracy a warunek umiejętności wykorzystania komputera sprawia Ci kłopot? A może jako senior chcesz przy użyciu komputera ułatwić sobie kontakt z bliskimi lub płacenie codziennych rachunków? Wybierz jedną z oferowanych ścieżek, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
 • AUTORYZOWANE szkolenia w technologii MICROSOFT I ORACLE – Szukasz zaawansowanej wiedzy? Chcesz podnieść swoją wartość w oczach pracodawców? Szkolenia autoryzowane to silny argument przy poszukiwaniu pracy lub rozmowie o podwyżce!

Wysoką jakość szkoleń komputerowych gwarantuje firma Asseco Data Systems – realizator szkoleń https://www.szkolenia.assecods.pl/

  1. Szkolenia te skierowane są do wszystkich osób, które na co dzień korzystają lub chcą korzystać z komputera, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Każde szkolenie realizowane jest przez trenerów – ekspertów, którzy na co dzień szkolą pracowników międzynarodowych koncernów, małych i średnich firm oraz osoby prywatne zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji.

Każdy uczestnik/-czka otrzyma solidną porcję wiedzy i praktyki oraz materiały szkoleniowe. Wszystko to w cenie 0 zł za szkolenie. Każdy uczestnik/-czka może skorzystać z jednego lub dwóch szkoleń (max. 80 h szkoleniowych).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników i uczestniczek możemy zrealizować szkolenia dostosowane do Waszych potrzeb. Zaproście przyjaciół, znajomych, rodzinę. W przypadku zebrania 10-osobej grupy uczestników/-czek zorganizujemy dla Was wybrane szkolenie w Waszej miejscowości w terminie dopasowanym do Waszych potrzeb!

W zależności od Waszych preferencji szkolenia będą odbywać się w trybie tygodniowym i weekendowym, w godzinach porannych lub popołudniowych, 4 godziny dziennie lub 8 godzin dziennie lub 10 godzin dziennie.

Na zakończenie szkoleń każda z osób weźmie udział w egzaminie, który potwierdzi zdobyte kwalifikacje. Uzyskany certyfikat będzie wiarygodnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności.

 

Microsoft EXCEL (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY) Czas trwania:
40 godzin
Czego się nauczysz?

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do analizy danych, ich prezentacji i obliczeń z ich wykorzystaniem. Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej do dostosowania wyglądu i zawartości arkuszy do własnych potrzeb, importowania i konsolidacji danych oraz zabezpieczania arkuszy i skoroszytów

 • Wykonywać operacje na kolumnach i wierszach, w tym ukrywać i blokować wiersze/kolumny.
 • Wykonywać operacje na arkuszach.
 • Tworzyć proste formuły obliczeniowe.
 • Wykorzystywać podstawowe funkcje.
 • Rozpoznawać i interpretować podstawowe błędy formuł.
 • Pracować z kilkoma arkuszami/skoroszytami jednocześnie.
 • Redagować treść nagłówka i stopki.
 • Tworzyć ograniczenia możliwości wprowadzania danych, w tym definiować listy rozwijane dla pól.
 • Drukować skoroszyty i ich fragmenty.
 • Wykorzystywać zaawansowane narzędzia formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe.
 • Importować dane zewnętrzne.
 • Tworzyć tabele i efektywnie z nimi pracować.
 • Stosować konspekt.
 • Chronić arkusz/skoroszyt za pomocą hasła.
 • Łączyć dane z różnych arkuszy.
 • Korzystać z szablonów.
 • Modyfikować poszczególne elementy wykresu

 

Microsoft EXCEL (POZIOM ZAAWANSOWANY) Czas trwania:
40 godziny
Czego się nauczysz?

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do precyzyjnej analizy wprowadzonych danych, analizy danych przy założeniu zmiennych warunków wstępnych, zmiany sposoby prezentacji i agregowania danych oraz wykonywania skomplikowanych obliczeń. Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej do tworzenia makroinstrukcji automatyzujących wybrane procesy oraz tworzenia funkcjonalnych formularzy do wprowadzania danych.

 • Zagnieżdżać funkcje z wykorzystaniem kryteriów ORAZ i LUB.
 • Stosować funkcje wyszukujące, funkcje daty i czasu, funkcje tekstowe, logiczne, matematyczne, statystyczne i finansowe.
 • raportowania z użyciem tabel i wykresów przestawnych
 • Stosować funkcje bazodanowe.
 • Wykorzystywać formuły tablicowe.
 • Tworzyć tabele przestawne i efektywnie z nich korzystać.
 • Korzystać ze scenariuszy.
 • Stosować narzędzia analizy warunkowej.
 • Nagrywać i uruchamiać makroinstrukcje.
 • Tworzyć formularze.
 • Łączyć dane z różnych arkuszy.
 • Korzystać z szablonów.
 • Modyfikować poszczególne elementy wykresu.

 

 

Szkolenia te skierowane są do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie programowania w technologii Microsoft lub Oracle. Szkolenia skierowane są do programistów/-ek i pasjonatów/-ek, którzy/-re mają minimum 3 miesięczne doświadczenie w programowaniu.

Szkolenia prowadzone są przez Ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie programowania oraz szkolenia programistów.

Każdy uczestnik/-czka otrzyma solidną porcję wiedzy i praktyki zgodnie z wymaganiami autoryzacyjnymi takich gigantów jak Microsoft i Oracle oraz autoryzowane materiały szkoleniowe i certyfikat. Wszystko to w cenie 0 zł za szkolenie trwające 80 h. Cena rynkowa takich szkoleń to ok. 9 000 zł w przypadku autoryzowanych szkoleń Microsoft, 12 000 zł w przypadku autoryzowanych szkoleń Oracle!!!

Na zakończenie szkoleń każda z osób weźmie udział w zewnętrznym egzaminie, który potwierdzi zdobyte kwalifikacje. Uzyskany certyfikat będzie wiarygodnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności.


 

 

PROGRAMOWANIE W TECHNOLOGII ORACLE Czas trwania:
8 dni / 80 godzin
Czego się nauczysz?

W ramach ścieżki szkoleniowej proponujemy dwa szkolenia z zakresu programowania w technologii Oracle stanowiące w połączeniu kompleksową ścieżkę szkoleniową w obszarze programowania. Pozwalają one na zdobycie praktycznych umiejętności programowania nowoczesnych stron WWW a także wykorzystania środowiska Java.

JavaScript and HTML5: Develop Web Applications

W trakcie szkolenia nauczysz się tworzenia kodu obsługującego logikę aplikacji z wykorzystaniem JavaScript, a także dowiesz się jak tworzyć formularze HTML5 pozwalające rejestrować i przesyłać dane. Poznasz ponadto Document Object Model (DOM), nadasz wygląd stronie korzystając z CSS3, dowiesz się jak przechowywać dane lokalne z wykorzystaniem JSON oraz jak wykorzystać HTML5 canvas do prezentacji grafiki. Uczestnicy szkolenia nauczą się wprowadzania interaktywnych elementów na stronę a także, jak dodawać dynamiczne dane używając, AJAX, REST i WebSocket z JavaScript.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 • Introduction
 • Web Application Essentials
 • JavaScript Fundamentals
 • Combining HTML5 and JavaScript in Web Applications
 • The JavaScript API
 • Web Application Data
 • Style Applications using CSS3 and JavaScript
 • Advanced JavaScript
 • AJAX and WebSocket
 • Developing Applications with jQuery

 

Java SE 8 Programming

Niniejsze szkolenie umożliwia poznanie kluczowych Interfejsów Programowania Aplikacji (API), które wykorzystasz, żeby zaprojektować aplikację obiektową w języku Java. W trakcie szkolenia nauczysz się także tworzenia aplikacji, które łączą się z bazą danych za pośrednictwem JDBC.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • Java Platform Overview
 • Java Syntax and Class Review
 • Encapsulation and Subclassing
 • Overriding Methods, Polymorphism, and Static Classes
 • Abstract and Nested Classes
 • Interfaces and Lambda Expressions
 • Collections and Generics
 • Collections Streams, and Filters
 • Lambda Built-in Functional Interfaces
 • Lambda Operations
 • Exceptions and Assertions
 • Java Date/Time API
 • I/O Fundamentals
 • File I/O (NIO.2)
 • Concurrency
 • The Fork-Join Framework
 • Parallel Streams
 • Database Applications with JDBC
 • Localization
Każdy uczestnik/-czka otrzyma autoryzowane materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkoleń!

 

 

PROGRAMOWANIE W TECHNOLOGII MICROSOFT Czas trwania:
8 dni / 80 godzin
Czego się nauczysz?

W ramach ścieżki szkoleniowej proponujemy Wam dwa szkolenia z zakresu programowania w technologii MICROSOFT

MS 20480 – Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3

Szkolenie stanowi wprowadzenie do HTML5, CSS3 i JavaScript, pozwalając zdobyć podstawowe umiejętności programowania z wykorzystaniem HTML5/CSS3/JavaScript. Szkolenie jest punktem startowym dla ścieżek szkoleniowych zarówno dotyczących aplikacji Web jak i aplikacji Windows Store.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 • Wprowadzenie do HTML i CSS
 • Tworzenie i style dla stron HTML5
 • Wprowadzenie do JavaScript
 • Tworzenie formularzy zbierania oraz weryfikacji danych
 • JQuery oraz Ajax
 • Stylowanie HTML5 za pomocą CSS3
 • Tworzenie obiektów i metod za pomocą JavaScript
 • Tworzenie interaktywnych stron za pomocą API HTML5
 • Dodawanie wsparcia offline do aplikacji Web
 • Wdrażanie adaptujących się interfejsów użytkownika
 • Projektowanie zaawansowanej grafiki
 • Animowanie interfejsu użytkownika
 • Implementacja komunikacji za pomocą Web Sockets
 • Tworzenie Web Worker Process

Szkolenie jest adresowane do programistów pragnących nabyć umiejętności z zakresu projektowania aplikacji webowych opartych o HTML5, CSS3 oraz JavaScript.

MS 20483 – Projektowanie w C#

Szkolenie jest adresowane do programistów, którzy pragną zdobyć umiejętność tworzenia aplikacji Windows z wykorzystaniem języka C#. Szkolenie obejmuje krótki przegląd podstaw struktury języka C#, jego składni i zasad dotyczących implementacji oraz konsolidację wiedzy poprzez pracę nad budową aplikacji wykorzystującej cechy .NET Framework 4.5.

Uczestnicy:

Szkolenie jest adresowane do programistów, chcących nabyć umiejętności z zakresu programowania w środowisku .NET 4.5 za pomocą języka C#.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • Składnia języka C#
 • Metody, obsługa wyjątków oraz monitorowanie aplikacji
 • Struktury i enumeracje
 • Tworzenie klas i kolekcji
 • Tworzenie hierarchii klas za pomocą dziedziczenia
 • Odczyt i zapis danych lokalnie
 • Dostęp do baz danych
 • Dostęp zdalny do danych poprzez WS oraz Chmurę
 • Projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych
 • Zapewnianie wydajności aplikacji poprzez wielowątkowość i asynchroniczność
 • Integracja kodu niezarządzanego
 • Zarządzanie kodem
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie danych
Każdy uczestnik/-czka otrzyma autoryzowane materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkoleń!

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH MICROSOFT Czas trwania:
8 dni / 80 godzin
Czego się nauczysz?

Jest to ścieżka szkoleniowa przygotowana dla osób, które zajmują się lub będą zajmowały przygotowaniem i administracją systemów Microsoft, a także wsparciem ich użytkowników. Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez autoryzowanych instruktorów. Uczestnik/-czka kursu otrzymuje autoryzowany podręcznik i oprogramowanie do celów edukacyjnych.

MS 20410 – Instalowanie i konfigurowanie Windows Server® 2012

Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs koncentruje się na zagadnieniach początkowej implementacji i konfiguracji podstawowych usług serwerowych takich jak: Active Directory Domain Services (AD DS), usługi sieciowe oraz konfiguracją Hyper-V.

Uczestnicy:

Kurs jest dedykowany dla profesjonalistów IT, którzy posiadają odpowiednią wiedzę o systemach operacyjnych oraz doświadczenie i którzy chcą nabyć nową wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012. Pożądana jest również wiedza w zakresie systemów klienckich: Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012
 • Infrastruktura AD DS, instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny
 • Zarządzanie obiektami AD DS
 • Automatyzacja administracji AD DS
 • Implemantacja adresacji IPv4
 • Instalacja i konfiguracja Dynamic Host
 • Configuration Protocol (DHCP), oraz zarządzanie bazą danych DHCP
 • Implementacja rozwiązywania nazw w środowisku Windows Client i Windows Server
 • Implementacja adresacji IPv6
 • Implementacja opcji konfiguracyjnych magazynu w systemie Windows Server 2012
 • Włączenie i konfiguracja usług plikowych i wydruku w systemie Windows Server 2012
 • Implementacja zasad grupy
 • Zabezpieczanie infrastruktury w systemie Windows Server 2012 przy użyciu obiektów zasad grupy
 • Technologie wirtualizacyjne Microsoft zawarte w Hyper-V.
MS 20411 – Administrowanie Windows Server® 2012

Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników/-czek z zagadnieniami administracji Windows Server 2012, uzyskanie umiejętności pozwalających na implementację i wykorzystanie zasad grupowych w utrzymaniu środowiska stacji roboczych oraz użytkowników infrastruktury scentralizowanej Active Directory. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają również umiejętności z zakresu  obsługi usług serwera DNS, serwera NAP, serwera NPS, funkcji FSRM w zarządzaniu plikami, serwera WDS oraz monitorowania Windows Server 2012.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • Implementacja infrastruktury zasad grupowych
 • Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych
 • Zarządzanie kontami użytkowników i usług
 • Obsługa i utrzymywanie Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Domain Name System (DNS)
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym
 • Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server (NPS)
 • Implementacja Network Access Protection (NAP)
 • Optymalizacja usług serwera plików
 • Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli
 • Monitorowanie Windows Server 2012
 • Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera
 • Implementacja zarządzania aktualizacjami
 • Monitorowanie serwera Windows Server 2012

 

Każdy uczestnik/-czka otrzyma autoryzowane materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkoleń!

 


  Równość szans i niedyskryminacja